Zobowiązanie do społecznej odpowiedzialności przyczyniło się do tego, że nasze produkty otrzymały nagrody dla odpowiedzialnego biznesu. Oznaczenie FairTrade stanowi gwarancję, że produkty i podmioty nimi obracające spełniają kryteria odpowiedzialnego biznesu w celu ustalenia godziwych cen dla rolników oraz odpowiednich warunków pracy i warunków życiowych dla pracowników.

Z kolei certyfikat ekologiczny stanowi gwarancję, że produkty zostały wytworzone bez użycia nawozów i pestycydów chemicznych i jedynie przy użyciu naturalnych nawozów organicznych czy minerałów.